Blog

Cijepljenje Vijesti

Privremene preporuke za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 – dopunjene i objedinjene

Privremene preporuke za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 – dopunjene i objedinjene

1. Primarno cijepljenje

Preporučuje se primarno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 svima koji nemaju kontraindikacije za cijepljenje.

Primarno cijepljenje sastoji se od:

  • dvije doze cjepiva Comirnaty (Pfizer) s razmakom od najmanje tri tjedna,
  • dvije doze cjepiva Spikevax (Moderna) s razmakom od najmanje četiri tjedna,
  • dvije doze cjepiva Vaxzevria (AstraZeneca) s razmakom od 4-12 tjedana, ili
  • jedne doza cjepiva Johnson&Johnson/Janssen.

Cjepivo Comirnaty odobreno je za djecu u dobi od 5 godina i stariju te odrasle osobe.
U djece od 5 do 11 godina primjenjuje se pedijatrijska formulacija Comirnaty 10 mikrograma, a u djece od 12 godina i starije te odraslih osoba Comirnaty 30 mikrograma.
Cjepivo Spikevax odobreno je za djecu u dobi od 12 godina i stariju te odrasle osobe. Primjena cjepiva Spikevax preporuča se u osoba starijih od 40 godina.
Cjepiva Vaxzevria i Janssen odobrena su za osobe u dobi od 18 godina i starije. Primjena cjepiva Vaxzevria i Janssen preporuča se u osoba u dobi od 50 godina i starijih.

Cijepljenje djece u dobi od 5 godina i starije provodi se s dvije doze odgovarajuće formulacije cjepiva Comirnaty s obzirom na dob (od pet do 11 godina dječjom formulacijom, a od 12 godina
nadalje formulacijom za odrasle), u razmaku od najmanje 3 tjedna, a preporučljivo 8 tjedna (radi postizanja boljeg imunosnog odgovora). Detaljnije o cijepljenju djece i adolescenata na
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Dobrovoljno-cijepljenje-djece-protiv-COVID-19-u-dobi-od-5-i-vi%C5%A1e-godina.pdf

Kod imunokompromitiranih osoba koje su primile cjepivo koje se u zdravih osoba prima u dvije doze, primarno cijepljenje sastoji se od tri doze. To znači da imunokompromitirana osoba treba nakon druge doze cjepiva Comirnaty ili Spikevax primiti treću dozu istog cjepiva. Imunokompromitirana osoba koja je primila dvije doze cjepiva Vaxzevria treba primiti treću dozu mRNA cjepiva (Spikevax ili Comirnaty). Za sada se ne preporučuje dodatna doza imunokompromitiranim osobama koje su primile Janssen cjepivo, ali je obavezno docjepljivanje. Razmak između druge i treće doze primarnog cijepljenja kod imunokompromitiranih osoba preporučujemo da bude osam tjedana, a može biti minimalno četiri tjedna.

2. Docjepljivanje

S obzirom na to da ima sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva; s obzirom na to da je slabljenje zaštite od
infekcije uočeno u svim dobnim skupinama; s obzirom na to da ima sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite, preporučljivo je docjepljivanje protiv bolesti COVID-19.

Svima koji su primili Janssenovo cjepivo za primarno cijepljenje, preporučuje se docjepljivanje najmanje dva mjeseca nakon primjene jedne doze primarnog cijepljenja, a u tu svrhu preporučljivo je primijeniti mRNA cjepivo (Spikevax ili Comirnaty), ali može se i Janssen.

Osobama od 18 godina starosti nadalje, koje su primarno cijepljenje završile cjepivima Spikevax,Comirnaty ili Vaxzevria, preporučuje se docjepljivanje jednom dozom po isteku šest mjeseci od završetka primarnog cijepljenja.

Nije pogrešno docijepiti prije isteka od šest mjeseci. Treća doza koja je primijenjena najmanje tri mjeseca nakon druge doze priznaje se kao docjepna doza.

Osobe koje su primarno cijepljene cjepivom Comirnaty ili Spikevax, trebaju se docijepiti istim cjepivom kao i za primarno cijepljenje. Osoba koja je primarno cijepljena Vaxzevriom, treba se docijepiti jednim od odobrenih mRNA cjepiva (Comirnaty ili Spikevax). VAŽNA NAPOMENA: za docjepljivanje Spikevaxom koristi se polovina doze koja se koristi za primarno cijepljenje (0,25 ml).

Docjepljivanje se osobito preporučuje:

  • korisnicima domova za starije i nemoćne osobe i za odrasle osobe s invaliditetom,
  • radnicima zaposlenim kod pružatelja usluge smještaja za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom i kod drugih pružatelja usluge smještaja,
  • zdravstvenim radnicima koji izravno skrbe o pacijentima,
  • osobama u dobi od 40 i više godina, neovisno o komorbiditetima,
  • osobama u dobi od 18 i više godina koje dijele kućanstvo s imunokompromitiranim i izrazito osjetljivim osobama, te
  • svim osobama u dobi 18 i više godina koje boluju od kroničnih bolesti koje uvećavaju rizik za teže oblike bolesti COVID-19.

3. Preporuke za cijepljenje i docjepljivanje osoba koje su preboljele bolest COVID-19

Osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama za teški oblik bolesti COVID-19, a već su i preboljele COVID-19, neovisno o njihovom cjepnom statusu prije obolijevanja, stručno preporučujemo najmanje šest mjeseci nakon preboljenja primiti jednu dozu cjepiva. Prihvatljivo je i primiti cijelo primarno cijepljenje, u skladu s preporukama pod točkom 1, uz mogućnost većeg razmaka između doza.
S obzirom na to da pravila za izdavanje digitalnih COVID potvrda nisu usklađena sa stručnim preporukama, osoba koja želi dobiti digitalnu COVID potvrdu na temelju jedne doze nakon preboljenja, treba primiti tu jednu dozu unutar 180 dana od pozitivnog PCR testa.
Više o pravilima izdavanja digitalnih COVID potvrda dostupno je na:
https://www.eudigitalnacovidpotvrda.hr/hr

Osobe koje pripadaju rizičnim skupinama za teški oblik bolesti COVID-19 (stariji od 65 godina, osobe s umjerenom i teškom imunosupresijom, osobe s teškim bolestima dišnog sutava, teškim oblicima bolesti srca i krvožilnog sustva, metaboličkim i endokrinim bolestima) koje su preboljele COVID-19, trebaju najranije tri mjeseca nakon preboljenja primiti cjepivo prema shemi za primarno cijepljenje u skladu s preporukama pod točkom 1.

Docjepljivanje:
Osobama koje su se potpuno cijepile (primile primarne doze cjepiva) nakon preboljenja, u ovom trenutku ne preporučujemo rutinsko docjepljivanje.
Međutim, s obzirom na pojavu Omicron varijante koja je visokozarazna i uspješnije izbjegava imunost stečenu preboljevanjem odnosno cijepljenjem te s obzi rom na to da s protokom vremena slabi zaštita stečena cijepljenjem, osobe koje su primovakcinirane nakon preboljenja mogu se docijepiti jednom dozom ako je prošlo najmanje 6 mjeseci od završetka primarnog cijepljenja.

Osobama koje su preboljele COVID-19 i primile nakon preboljenja jednu dozu cjepiva, a prošlo je šest mjeseci od primitka cjepiva, preporučuje se primjena druge doze cjepiva.

Napomena: Preporuke su podložne reviziji sukladno novim spoznajama o vrsti i duljini trajanja zaštite koja se razvija prebolijevanjem bolesti COVID-19 odnosno cijepljenjem i docjepljivanjem.

Podijeli ili printaj!