Blog

Vijesti

BEZ SAMOIZOLACIJE UČENIKA!

BEZ SAMOIZOLACIJE UČENIKA!
 • dobrovoljno
 • besplatno
 • provodi se brzim antigenskim testovima na virus SARS-COV-2 za samotestiranje testovi se preuzimaju u školama
 • uspješnim provođenjem ukida se mjera samoizolacije (karantene) za učenike

Osnovni cilj zdravstvene mjere redovnog samotestiranja je povećati vjerojatnost za što duže održavanje nastave uživo u prostorima škole ukidanjem mjere zdravstvenog nadzora u samoizolaciji (karanteni). Dodatni cilj je smanjiti rizik od širenja bolesti COVID-19 u školi i u obitelji.

Provođenjem mjere dobrovoljnog redovitog samotestiranja na SARS-COV-2 u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi ili izvan škole bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa.

Mjera redovitog samotestiranja je dobrovoljna. Za njenu uspješnu i učinkovitu provedbu važno je da što više učenika sudjeluje u redovitom samotestiranju.

Naravno, bilo bi bolje i sigurnije da se testiranje provodi češće, primjerice tri ili barem dva puta tjedno. No za takvo učestalije samotestiranje bilo bi izazovnije osigurati njegovu dosljednu provedbu, te je ovo najbolja mjera koju u datim okolnostima možemo organizirati.

Svjetska zdravstvena organizacija i druge međunarodne zdravstvene organizacije u svojim preporukama naglašavaju da je održavanje škola otvorenim za učenike odnosno održavanje nastave uživo u prostorima škole jedan od najvažnijih prioriteta.

Mjera redovitog samotestiranja uvodi se kao epidemiološka mjera smanjenja rizika za pojavu i širenje COVID-19 i u cilju povećanja šanse za održavanje kontinuiteta nastave uživo u prostorima škole, koja je najkvalitetniji oblik nastave, sukladno brojnim literaturnim navodima i međunarodnim smjernicama. Iako bi bilo sigurnije što se tiče smanjenja rizika od zaraze, da se rutinsko testiranje provodi češće, primjerice tri puta tjedno, to je mjera koja je najbolja što u datim okolnostima možemo organizirati. Niti jedna mjera prevencije zaraznih bolesti ne pruža apsolutnu, stopostotnu zaštitu te značajnim dijelom ovisi o suradljivosti i prihvaćanju mjere od strane korisnika i njenom pravilnom provođenju. Tako i mjera redovitog samotestiranja uključuje obostrano povjerenje i suradnju između roditelja i učenika s jedne strane i nastavnika i škole s druge strane. Također, za najbolju učinkovitost prevencije bolesti COVID-19, važno je nastaviti primijenjivati i druge mjere prevencije poput održavanje fizičkog razmaka, nošenja zaštitne maske i pojačane osobne higijene (pranje ruku) i prostora (provjetravanje).

 • Svi učenici čiji roditelji/skrbnici su odlučili da njihovo dijete provodi mjeru redovitog samotestiranja
 • Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene temeljem preboljenja i cijepljenja sukladno uputama HZJZ-a mogu, ovisno o dogovoru škole i roditelja/skrbnika, sudjelovati u rutinskom samotestiranju na dva načina:
 1. kao i drugi učenici ili
 2. na način da se samotestiraju samo u slučaju pozitivnog testa tijekom rutinskog samotestiranja drugih učenika u istome razrednom odjelu

Redovito samotestiranje učenika na SARS-CoV-2 brzim antigenskim testovima sastoji se od:

 • Rutinskog samotestiranje svih učenika koji sudjeluju u redovitom samotestiranju (jedanput tjedno) i
 • Samotestiranja učenika pojedinog razrednog odjela kada se na neki drugi način (neovisno o rutinskom samotestiranju) utvrdi da je neki od učenika pozitivan.

Rutinsko samotestiranje svih učenika koji sudjeluju u redovitom samotestiranju:

Iako se preporučuje se da se učenici samotestiraju ponedjeljkom prije nastave (ili nedjeljom prije spavanja), testiranje se može obaviti i neki drugi dan u tjednu koji odredi škola. Bitno je da se samotestiranje provodi jedanput tjedno i da razmak između dva testiranja bude podjednak. Negativan rezultat testa roditelj bilježi u učenikovu bilježnicu/informativku koju učenik predočuje u školi, ili na neki drugi način na koji odredi škola dojavljivati školi. Pozitivan rezultat samotesta roditelj javlja školi i liječniku, a učenik s pozitivnim rezultatom ostaje kod kuće u izolaciji (vidjeti kasnije).

Samotestiranje učenika pojedinog razrednog odjela:

Kao od početka pandemije, učenici ne dolaze u školu ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), već se javljaju izabranom liječniku koji odlučuje o testiranju na COVID-19.

Kada se zbog bolesti ili na neki drugi način, neovisno o rutinskom samotestiranju, utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2, škola će učenicima koji su bliski kontakt pozitivnom učeniku (obično u istom razrednom odjelu) podijeliti dodatne testove za samotestiranje prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu te je potrebno obaviti samotestiranje na dan primitka testova. Učenici koji će imati negativan test nastavljaju pohađati nastavu, a učenici koji će imati pozitivan test samotestiranja ostaju kod kuće te se javljaju liječniku i školi. S obzirom na raširenu praksu samotestiranja građana u vlastitom aranžmanu, u slučaju pozitivnog rezultata takvog samotesta kod učenika, roditelj/skrbnik javlja školi te škola pokreće samotestiranje razrednog odjela i bez čekanja potvrde BAT testom u zdravstvenoj ustanovi.

Učenici koji su oslobođeni samoizolacije temeljem preboljenja i/ili cijepljenja:

Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene prema uputama HZJZ-a „POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE” mogu, ovisno o dogovoru škole i roditelja/skrbnika, sudjelovati u redovitom samotestiranju na dva načina:

 • kao i ostali učenici ili
 • na način da se samotestiraju samo u slučaju pozitivnog slučaja u njihovu razrednom odjelu; u ovom slučaju učenici će također dobiti dva testa budući da je preporuka HZJZ-a da se trebaju testirati odmah nakon posljednjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju i 5 – 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom.

Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a, a odlukom roditelja/skrbnika ne žele sudjelovati u rutinskom samotestiranju, provode u vlastitom aranžmanu samotestiranje odmah nakon kontakta i 5 – 7 dana od kontakta.

Koji učenici su oslobođeni samoizolacije temeljem preboljenja i/ili cijepljenja?

Bliski kontakti izuzeti od karantene

bliski kontakti izuzeti karantene

Izvor: Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (ukidanje samoizolacije učenika) – ovaj dokument HZJZ redovito ažurira sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama.

Što ako je učenik u karanteni u trenutku kad počinje redovito samotestiranje?

Učenici kojima je izrečena samoizolacija unazad tjedan dana te im samoizolacija traje u vrijeme prvog rutinskog samotestiranja, u slučaju negativnog rezultata kreću u školu, a izrečena samoizolacija se administrativno automatski centralno prekida te roditelji ne trebaju javljati liječniku da liječnik prekine samoizolaciju. Ako je rezultat pozitivan, učenik ostaju kod kuće u izolaciji te se javljaju liječniku.

Može li se testiranje samotestiranje provoditi u školi?

Ako škola u dogovoru s roditeljima/skrbnicima za pojedini ili više razrednih odjela odluči provoditi mjeru samotestiranja u prostorima škole, a ne kod kuće, navedeno je također moguće organizirati, o čemu će roditelji/skrbnici dobiti dodatne informacije.

Koji je postupak prilikom bliskog kontakta učenika koji sudjeluje u programu redovitog samotestiranja?

Djeca koja sudjeluju u redovitom samotestiranju i koja nemaju simptome akutne zarazne bolesti i imaju negativan nalaz testa na SARS-COV-2 idu u školu. Razlika u odnosu na dosadašnje postupanje s učenicima koji su bili bliski kontakt oboljelih od COVID-19 je da će se uvođenjem mjere redovitog samotestiranja učenika (testiranja brzim antigenskim testom za samotestiranje), ukinuti samoizolacija za sve učenike, uključujući i one koji do sada nisu bili izuzeti od mjere samoizolacije (karantene) temeljem cijepljenja i/ili preboljenja sukladno preporukama HZJZ-a.

Kontakt s pozitivnim ukućanom:

Dijeljenje kućanstva s osobom koja je pozitivna predstavlja veći rizik za zarazu od boravku u školi ili na izvanškolskim aktivnostima.

Učenici koji nisu oslobođeni samoizolacije temeljem preboljenja ili cijepljenja sukladno dokumentu „Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene“ Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ako dijele kućanstvo s pozitivnom osobom mogu biti oslobođeni samoizolacije:

 • ako sudjeluju u redovitom samotestiranju učenika, i
 • ako se samotestiraju u vlastitom aranžmanu svaka dva dana tijekom 7 dana trajanja samoizolacije odnosno 7 dana od kontakta s pozitivnim ukućanom (u slučaju da se ne mogu fizički odvojiti od pozitivnog ukućana testiraju se tijekom izolacije pozitivnog ukućana i još 7 dana nakon završetka izolacije pozitivnog ukućana).

Učenici koji su oslobođeni samoizolacije temeljem preboljenja ili cijepljenja sukladno dokumentu „Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene“ Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ako dijele kućanstvo s pozitivnom osobom kao i kod svakog drugog kontakata s pozitivnom osobom oslobođeni su samoizolacije bez obzira sudjeluju li u redovitom samotestiranja učenika ili ne, uz uvjet da se samotestiraju odmah nakon kantata te 5.-7. dan od kontakta što mogu učiniti u okviru redovitog samotestiranja učenika ili u vlastitom aranžmanu.

Podijeli ili printaj!