Blog

Zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko -bilogorske županije i odobrenog Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , dostavljenog od Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/21-01/776 URBROJ: 534-07-2-3/1-22-31 od 13.05.2022. godine, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije raspisuje Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sljedeće zvanje:

1. Pripravnik/ca – prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva – VŠS , 1 izvršitelj na određeno vrijeme
2. Pripravnik/ca – diplomirani sanitarni inženjer – VSS , 1 izvršitelj na određeno vrijeme