Blog

Zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije – 1 specijalizant

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije – 1 specijalizant

Na temelju odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), odobrenom Planu specijalizacija za 2022. godinu Klasa: 131-01/22-01/96 Urbroj: 534-03-3-1/6-22-2 od 22.04.2022. godine Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske Županije 43000 Bjelovar – Matice hrvatske 15 , raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje.

Podijeli ili printaj!