Blog

Zapošljavanje

Odluka o produženju trajanja natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalističko usavršavanje

Odluka o produženju trajanja natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalističko usavršavanje

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O PRODUŽENJU TRAJANJA NATJEČAJA za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalističko usavršavanje – 1 (jednu) specijalizaciju iz epidemiologije.

Natječaj je objavljen 17.11.2022. godine na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Na navedeni natječaj u roku nije bilo prijava, te je rok za podnošenje prijava produžen do 31.12.2022. godine