Blog

Zdravstveni savjeti

Kako spriječiti pojavu komaraca i zaštiti se od uboda?

Kako spriječiti pojavu komaraca i zaštiti se od uboda?

BEZ VODE NEMA KOMARACA!
Gdje žive komarci u našem okruženju?

Staništa jaja, ličinki i kukuljica su vode stajaćice, bare, lokve, kanali, poplavne livade, šikare, šume, bačve s vodom, vaze, auto gume, odbačene kante i kućanski aparati, vlažni podrumi stambenih zgrada, šahtovi, septičke jame te sva druga mjesta na kojima stoji voda. Staništa odraslih komaraca su livade, šume, nisko zeleno raslinje, krošnje manjeg drveća, grmlje, živica, podrumi stambenih zgrada, neodržavane javne površine. Vrlo je teško i zapravo slabo učinkovito suzbijati komarce u letu (adulte). Zato se komarci suzbijaju u stadiju kada se razvijaju u vodi (larve).

 1. Da bi se smanjio broj komaraca najdjelotvorniji način je da se pronađu ili uklone potencijalna mjesta za razvoj komaraca odnosno legla.
 2. Potrebno je ukloniti nepotrebne predmete u kojima se može zadržavati voda (kade, bačve, kante, igračke, boce, konzerve, gume i slično).
 3. Krupni otpad odlagati jedino na mjesta koja su za tu namjenu predviđena.
 4. Redovito (SVAKIH SEDAM DANA) prazniti i mijenjati vodu u posudama.
 5. Različite spremnike za vodu prekriti poklopcem, folijom ili gustom mrežom.
 6. Održavati zelene površine, vrtove, otvorene bazene, ukrasna jezerca, fontane i sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje vode.
 7. Vulkanizeri i ostali koji prikupljaju i odlažu automobilske gume trebaju onemogućiti zadržavanje vode u gumama tako da se iste slože u obliku piramide i prekriju folijom.
 8. Unutar groblja, vaze za cvijeće puniti vlažnim pijeskom, u slučaju i kada se upotrebljava umjetno cvijeće, vaza i dalje mora biti napunjena vlažnim pijeskom ako je na otvorenom.
 1. Zaštiti prozore i vrata mrežicama.
 2. Pri zadržavanju u području gdje ima veliki broj komaraca nositi duge hlače i duge rukave.
 3. Koristiti sredstva za odbijanje komaraca kada je to nužno.

Izradila: Nikolina Ređep bacc. sanit.ing.

Letak A5_komarci
Ilustracija-gosp.-Željko-Bogat-komarac
Ilustracija: Željko Bogat
Podijeli ili printaj!