Blog

Zdravstveni savjeti

Možemo li biti mudriji od glodavaca?

Možemo li biti mudriji od glodavaca?

Štakori i miševi jako su inteligentne životinje, brzo uče, dobro pamte i lako se prilagođavaju koristeći sve ljudske pogreške. Obitavaju u poljima, močvarama, livadama, šumama i urbanim sredinama. Zbog stalne potrebe za hranom štakori su stalni pratioci čovjeka i žive u njegovoj neposrednoj blizini hraneći se otpacima koje odbacujemo. Štakori kao i svi glodavci vole hranu biljnog podrijetla, ali živeći u blizini čovjeka postali su svežderi. Glodavci prenose oko trideset bolesti kao npr. tifus, bjesnoću, kugu i ostalo. Uzročnike zaraznih bolesti šire onečišćenjem vode i hrane svojim izlučevinama, onečišćenjem površina kojima prelaze, ugrizom ili pak preko komarca, buhe, stjenice i krpelja (ektoparaziti).

  1. Objekti u kojima živite i radite moraju biti građevinski kvalitetno izrađeni.
  2. Kućni i ostali organski otpad je potrebno odlagati u kante s poklopcem i kontejnere s poklopcem kako bi se onemogućio pristup i hranjenje štetnih glodavaca
  3. Građevinski i svaki drugi slični otpad potrebno je odlagati na za to predviđenim mjestima za deponije takve vrste otpada.
  4. Ulazna vrata u objekte moraju prianjati uz dovratnike ili na iste postaviti metalni obrub.
  5. Ugradite zaštitne mreže na prozore i ostale otvore na objektu te na sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu.
  6. Sve instalacije dovodnih i odvodnih instalacija u objektu moraju biti zatvorene.
  7. Prilikom skladištenja hrane istu je potrebno skladištiti tako da se onemogući pristup štetnim glodavcima te povremeno kontrolirajte i preslagujte oštećenu hranu.
  8. Štakori i miševi obitavaju u grmlju i bilju oko objekata u kojima boravite pa je nužno potrebno da kontinuirano održavate urednim Vaše vrtove te sve javne površine.

Kada govorimo o suzbijanju miševa i štakora s obzirom na njihovu inteligenciju to nije nimalo lak posao. Da bi se taj posao odradio s maksimalnim uspjehom potrebna je organizacija i suradnja svih subjekata kako bi se akcijom deratizacije obuhvatilo što veće područje. Cilj provođenja deratizacije je zaštita zdravlja stanovništva.

Izradila: Nikolina Ređep, bacc. sanit.ing.

Letak A5_glodavci
Ilustracija-gosp.-Željko-Bogat
Ilustracija: Željko Bogat