Blog

Javna nabava

Sukob interesa

Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22) Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju)

  • OPG „Bik“ – Sasovac 56
  • KlikCup j.d.o.o. – Petra Biškupa Vene 146, 43000 Bjelovar
  • Biais j.d.o.o. – Podgorci 37, 43211 Predavac
  • Coffeein d.o.o. – Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
Podijeli ili printaj!