Blog

Opći akti

Pravilnik o radu Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske Županije

Pravilnik o radu Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske Županije

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), članka 98. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 156/22 i 33/23) i članka 17. i 38. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske Županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske Županije na 21. sjednici održanoj 29.06. 2023. godine donosi Pravilnik o radu Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske Županije.

Podijeli ili printaj!