Blog

Zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos – diplomirani sanitarni inženjer/ka / magistar/ra sanitarnog inženjerstva-pripravnik/ca

Natječaj za prijam u radni odnos – diplomirani sanitarni inženjer/ka / magistar/ra sanitarnog inženjerstva-pripravnik/ca

Mjesto rada: Bjelovar, BBŽ
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.10.2023.
Natječaj vrijedi do: 25.10.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Traži se pripravnik
Ostale informacije: Uvjeti : stručna sprema odgovarajućeg smjera, osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, bez evidentiranog radnog staža u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti : zamolba, životopis, presliku diplome o završenom obrazovanju, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (ne stariji od dana objave natječaja), presliku osobne iskaznice ili rodnog lista, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana), potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti (ne stariju od 30 dana).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona-poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/ te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, s naznakom „prijava na natječaj za zapošljavanje – pripravnik“.

Poslodavac

Poslodavac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Kontakt: pisana zamolba: Matice hrvatske 15, Bjelovar

Podijeli ili printaj!