Blog

Zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos – doktor/ica medicine – specijalizacija iz epidemiologije

Natječaj za prijam u radni odnos – doktor/ica medicine – specijalizacija iz epidemiologije

Mjesto rada: Bjelovar, BBŽ
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.10.2023.
Natječaj vrijedi do: 25.10.2023.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opći uvjeti koje kandidat za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati :

 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
 • Odobrenje za samostalna rad- licenca

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:Životopis

 • Presliku diplome Medicinskog fakulteta
 • Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • Presliku odobrenje za samostalan rad – licencu
 • Presliku rodnog lista ili osobne iskaznice
 • Presliku domovnice
 • Potvrdu (elektronički zapis) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave natječaja).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)

U svrhu utvrđivanja redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacije kandidat je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • Presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • Presliku potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • Presliku nagrada tijekom studija
 • Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • Popis objavljenih radova i kopije radova
 • Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

Priložena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici i na hrvatskom jeziku uz obvezu izabranog kandidata da istu dostavi u izvorniku.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, s naznakom „prijava na natječaj za specijalizaciju- epidemiologija“

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Poslodavac

Poslodavac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Kontakt: pisana zamolba: Matice hrvatske 15, Bjelovar

Podijeli ili printaj!