Blog

Zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz školske i adolescentne medicine te medicina rada i sporta

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz školske i adolescentne medicine te medicina rada i sporta

Na temelju odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), odobrenom Planu specijalizacija za 2022. godinu Klasa: 131-01/22-01/96 Urbroj: 534-03-3-1/6-22-2 od 22.04.2022. godine Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske Županije 43000 Bjelovar – Matice hrvatske 15, raspisuje NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje.

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

  • školske i adolescentne medicine – 1 specijalizant
  • medicina rada i sporta – 1 specijalizant
Podijeli ili printaj!