Blog

Zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos: medicinska sestra – jedan (1) izvršitelj (m/ž)

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos: medicinska sestra – jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Klasa: 112-03/24-2/01
Ur.broj:2196-89-1/1-24-1
Bjelovar, 15.02.2024. godine

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko -bilogorske županije ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos: medicinska sestra – jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme radi zamjene za bolovanje u Službi za školsku i adolescentnu medicinu Ispostava Daruvar Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Podijeli ili printaj!