Blog

Vijesti Zdravstveni savjeti

Sterilizacija i biološka kontrola sterilizacije

Sterilizacija i biološka kontrola sterilizacije

Sterilizacija je postupak kojim se uništavaju svi živi oblici mikroorganizama na predmetima koji se steriliziraju. Cilj sterilizacije je eliminacija svih mikroorganizama, bili oni u vegetativnoj formi ili formi spora. Kontrola sterilizacije provodi se fizikalnim, kemijskim i biološkim postupcima. Kemijski i fizikalni parametri sterilizacije ne pokazuju da li je sterilizacija bila uspješna tj. ne potvrđuju ispravnost sterilizacije, već potvrđuju da je materijal bio na sterilizaciji. Sve što je sterilizirano ne znači da je i sterilno.
Biološka kontrola sterilizacije najpouzdanija je metoda za kontrolu sterilizacijskog procesa koja koristi najrezistentnije, selekcionirane i standardizirane bakterijske spore u obliku biološkog indikatora kojim se dokazuje efikasnost sterilizacije.

Biološke indikatore – trakice sa sporama, upotrebljavamo za kontrolu rada:

 • PARNIH STERILIZATORA – AUTOKLAVA
 • PLINSKE STERILIZACIJE ETILEN OKSIDOM
 • STERILIZACIJE VRUĆIM ZRAKOM

Tko podliježe zakonskoj regulativi mikrobiološke kontrole ciklusa sterilizacije tj. tko je sve obvezan provoditi biološku kontrolu sterilizacije?

 • poliklinike
 • klinike
 • opće bolnice
 • ordinacije opće medicine
 • stomatološke ordinacije
 • ginekološke ordinacije
 • pedijatrijske ordinacije
 • ustanove za njegu
 • ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba
 • saloni za tetovažu
 • saloni za pedikuru, kozmetički saloni
 • veterinarske ambulante
 • svi pružatelji usluga koji u svom radu koriste suhe ili vlažne sterilizatore.

Koliko često treba provoditi kontrolu sterilizacije?

Po preporukama CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vrši se jednom tjedno.
Učestalost provođenja kontrole ovisi o učestalosti upotrebe sterilizatora.

Kontrolu sterilizacije obavezno treba vršiti:

 • jednom godišnje, ne smije proći više od 12 mjeseci – saloni za tetovažu, saloni za pedikuru, kozmetički saloni
 • ostale ustanove procjenjuju po učestalosti upotrebe sterilizatora
 • nakon kvara i sumnji u kvar
 • dužeg stajanja sterilizatora
 • obavezno uvijek kada se sterilizira materijal za implantaciju
 • nužno nakon dobivenog rezultata koji ne zadovoljava uvjete za sterilizaciju materijala prema Pravilniku i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Neuspješnost ciklusa sterilizacije nužno ne znači neispravnost uređaja koji koristimo u svrhu sterilizacije. Često je za neuspješnost ciklusa ključan ljudski faktor, nepoznavanje teorije sterilizacije, nepoznavanje rada sterilizatora, prenatrpanost sterilizatora, nepravilno pripremljeni setovi, neodržavanje uređaja i prekratko trajanje sterilizacije.
Redovita biološka kontrola sterilizacije jedina je metoda provjere uspješnosti sterilizacije.

Uslugu ispitivanja učinkovitosti sterilizacije putem bioloških indikatora možete obaviti u
Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Služba za mikrobiologiju ispituje učinkovitost sterilizacije putem bioloških indikatora za vanjske korisnike koji upotrebljavaju prethodno navedene vrste sterilizatora.

NARUDŽBA BIOLOŠKIH SPORA

Za biološke indikatore – trakice sa sporama, kontaktirati pozivom na broj 043/247-230 ili upitom na mail: mikrobiologijaprijem@gmail.com

Prilikom podizanja spora treba imati narudžbenicu koja sadrži sljedeće podatke:

 • podatke o naručitelju (ime ustanove, adresa, OIB, mail adresa)
 • treba naglasiti radi li se o parnom sterilizatoru ili o sterilizatoru na vrući zrak (nije potreban podatak o proizvođaču uređaja)

Biološki indikatori podižu se osobno u Službi za mikrobiologiju, ZZJZ BBŽ, Matice hrvatske 15, 43000, Bjelovar, haustor-prvi kat.
Ovisno o mjestu stanovanja, mogu se podići i u našim HES službama u ispostavama Daruvar, Garešnica, Čazma i Grubišno Polje.

Preliminarni nalaz izdajemo nakon 48 sati, a konačni nalaz ukoliko je sve u redu izdajemo za 7 dana te ga korisnici podižu osobno ili ga dostavljamo mailom/poštom.

Cijena analize spora iznosi 9,69 eura.

PRIPREMA ZA STERILIZACIJU

Sav pribor nakon korištenja potrebno je mehanički oprati u toploj vodi i deterdžentu, po pot-rebi ostaviti u dezinfekcijskoj kupci. Nakon čišćenja, pribor treba ostaviti da se osuši. Zatim pribor pripremamo za sterilizaciju na način da ga čistog i osušenog zatvorimo u jednokratne sterilizacijske vrećice. One osiguravaju sterilnost pribora poslije pravilno izvršene steriliza-cije u vremenu skladištenja do uporabe.

Tako pripremljen pribor za sterilizaciju postaviti u uređaj, po mogućnosti u okomit položaj (prema potrebi mogu se koristiti odgovarajuće metalne košare kao držači ) i treba izbjegavati pretrpavanje kako ne bi došlo do stvaranja zračnih džepova u kojima je učinak sterilizacije manjkav. Prema uputama proizvođača pokrenuti uređaj.

UPUTE ZA RAD SA BIOLOŠKIM INDIKATORIMA ZA KONTROLU STERILIZACIJE

Indikatorska trakica sa kontrolnim sporama se nalazi unutar omota KOJI SE NIPOŠTO NE SMIJE OTVARATI već je kao takva spremna za upotrebu.

Kontrolne spore staviti prilikom uobičajenog postupka sterilizacije pribora u sredinu sterilizatora ili na najkritičniju točku uređaja (džepovi zraka između postavljenog pribora za sterilizaciju, uz vrata i slično).

Nakon završenog postupka sterilizacije i hlađenja, indikatorsku trakicu potrebno je staviti u kuvertu i neoštećenog omota donijeti što prije u mikrobiološki laboratorij.

Podijeli ili printaj!