Alergijski semafor

Podaci o dnevnim koncentracijama peludi u zraku na određenom području prikazuju se u obliku alergijskog semafora.

Za pojavu simptoma alergijske reakcije značajna je koncentracija peludi u zraku i stupanj alergenosti pojedine peludi.

Niska koncentracija peludi – samo osobe izrazito osjetljive na pelud imat će simptome bolesti
Umjerena koncentracija peludi – većina osoba će osjetiti tegobe
Visoka / vrlo visoka koncentracija peludi – sve alergične osobe će razviti simptome