Peludna prognoza

Saznanja o vrstama peludi te njihovim koncentracijama u zraku odnosno duljinama peludnih sezona pojedinih vrsta biljaka su neophodna za predviđanje simptoma alergijskih reakcija kod dijela populacije s razvijenom preosjetljivošću na peludne alergene na područjima gdje borave. Takve informacije također su važne i liječnicima kako obiteljske medicine tako i specijalistima alergolozima u ispravnom postavljanju dijagnoze i pravovremenom liječenju svojih pacijenata kao i prevenciji – izbjegavajući kontakt s alergenima.

Peludna prognoza predstavlja procjenu koncentracija peludi za narednih nekoliko dana prema trenutnim izmjerenim koncentracijama prisutne peludi i elementima vremenske prognoze (temperatura, vlažnost, vjetar).

LEGENDA

Niska koncentracija

samo izuzetno osjetljive osobe imati će tegobe

Umjerena koncentracija

većina alergičnih osoba imati će tegobe

Visoka i vrlo visoka koncentracija

sve alergične osobe imati će tegobe

Drveće

Mjerenje: 15.04.

Visoka

Prognoza: 16.04.

Visoka

Prognoza: 17.04.

Visoka
Umjeren stupanj alergenosti

Ovo drvo je po mnogim uvjerenjima sinonim čvrstoće, snage i otpornosti, stoga niti ne čudi što ga mnogi smatraju svojevrsnim vladarom šume. Inače, hrast odlično podnosi i zagađenja pa ga se često može vidjeti i u urbanim sredinama. Njegov je pelud umjerenog alergijskog potencijala, a s obzirom na rasprostranjenost hrasta prisutan je u cijeloj Hrvatskoj. Najveća koncentracija peludi je tijekom cvata, odnosno u travnju i svibnju.

Nizak stupanj alergenosti

Borovi su poznati po svojoj prilagodljivosti različitim uvjetima i otpornosti na zagađenja, ali i po tome što proizvode velike količine peludi.

Međutim, što se peludi tiče, treba znati kako je ona niskog alergijskog potencijala.

Ovo zimzeleno crnogorično drveće među najzastupljenijim je vrstama mediteranskog peludnog spektra, a koncentracije peludi su najveće tijekom ožujka i travnja, ali i početkom svibnja..

Umjeren stupanj alergenosti

Ova velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka, borovice, tuja i čempresa široko je rasprostranjena po cijeloj Hrvatskoj, ali ponajviše na Jadranu.

Za čemprese je karakteristično da rastu brzo, ne podnose velike hladnoće i preferiraju vlažna područja.

Proizvode velike količine peluda koja je u kontinentalnim krajevima prisutna najčešće od veljače do kraja lipnja, a na Jadranu se u zraku zadržava kroz cijelu godinu.

Umjeren do visok stupanj alergenosti

Autohtone vrste jasena u Hrvatskoj su poljski jasen, gorski jasen i crni jasen, a zanimljivo je kako ovo drveće zapravo pripada porodici maslina.

Jasen je specifičan i po cvatu prepoznatljivog i vrlo intenzivnog mirisa, stoga ih osim vjetra oprašuju i kukci koji su tim mirisom privučeni.

Iako pelud jasena rijetko doseže visoke koncentracije, oprez nije naodmet ijekom ožujka, travnja i svibnja, kada jasen istodobno lista i cvate.

Umjeren stupanj alergenosti

Grab je bjelogorično drvo kojemu najviše odgovaraju brežuljkasti predjeli.

Često ga se nalazi u šumama diljem Hrvatske, a u hortikulturi se koristi kao ukrasno drvo.

Zanimljivo je da ne raste na poplavnim područjima i u blizini voda stajaćica, dok mraz i hladnoću dobro podnosi.

Pelud je umjerene alergenosti, a u zraku se uobičajeno pojavljuje krajem ožujka i početkom travnja, uglavnom bez visokih koncentracija.

Nizak stupanj alergenosti

Obično je rasprostranjena po vlažnim i svjetlim krajevima u kojima pronalazi dovoljno vode i mineralnih soli.

Često je drvo u parkovima, jer izlučuje tvari koje uništavaju štetne mikroorganizme u zraku,

ali ipak treba znati da je njena pelud alergena te da je u zraku prisutana od veljače do travnja.

Visok stupanj alergenosti

Iako se breza učestalo koristi kao ukrasno drvo u gradovima, a uz to je izrazito prilagodljiva i rasprostranjena, ne smije se smetnuti s uma kako je njen pelud najalergeniji u skupini drveća.

Koncentracije peludi najviše su u razdoblju cvata, krajem ožujka i početkom travnja.

Pelud se u zraku u nižim koncentracijama može zadržati sve do kraja svibnja, ovisno o meteorološkim prilikama.

Nizak do umjeren stupanj alergenosti

Jednako dobro uspijeva u primorskim i kontinentalnim dijelovima naše zemlje.

Uzgaja se ponajviše zbog vrijednosti drveta i jestivog ploda koji nam daje veliku količinu energije.

Najveće koncentracije peludi u zraku pojavljuju se tijekom proljeća, od veljače do travnja.

Umjeren stupanj alergenosti

Ovo drvo je po mnogim uvjerenjima sinonim čvrstoće, snage i otpornosti, stoga niti ne čudi što ga mnogi smatraju svojevrsnim vladarom šume. Inače, hrast odlično podnosi i zagađenja pa ga se često može vidjeti i u urbanim sredinama. Njegov je pelud umjerenog alergijskog potencijala, a s obzirom na rasprostranjenost hrasta prisutan je u cijeloj Hrvatskoj. Najveća koncentracija peludi je tijekom cvata, odnosno u travnju i svibnju.

Trave

Mjerenje: 15.04.

Umjerena

Prognoza: 16.04.

Umjerena

Prognoza: 17.04.

Umjerena

Korovi

Mjerenje: 15.04.

Umjerena

Prognoza: 16.04.

Umjerena

Prognoza: 17.04.

Umjerena
Podijeli ili printaj!