Postupak podnošenja i obrade pritužbe

Naša ustanova izradila je i primjenjuje postupak za pritužbe u skladu s politikom Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.
Navedeni postupak se primjenjuje radi kontinuiranog unaprjeđenja kvalitete rada, zdravstvene zaštite i smanjenja rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi, odnosno narušavanje povjerenja korisnika.
Pacijent/korisnik ima pravo pismenim putem uputiti pritužbu na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža.
Zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije na isti način mogu podnijeti pritužbu ako su narušena njihova prava od strane pacijenta/korisnika.

1. Podnošenje pritužbe

Pritužbe se mogu uputiti pisanim putem na za to predviđenom obrascu (Obrazac za prijavu pritužbe, Ob-59, Rev. 2), koji se može preuzeti klikom ovdje, u Stručnoj službi i u ostalim Službama Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.
Obrazac za prijavu pritužbe ispunjen u potpunosti se dostavlja u Stručnu službu Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije osobno, poštom ili putem elektronske pošte.
Podaci za kontakt se nalaze na internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.
Ukoliko je osoba maloljetna, pritužbu upućuje roditelj/skrbnik.

2. Postupak po primitku pritužbe

Po primitku pismene pritužbe, Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije saziva Povjerenstvo za kvalitetu koje utvrđuje opravdanost pritužbe, istražuje i preispituje okolnosti u spornom procesu te izrađuje izvještaj o rezultatu istraživanja. Na temelju tog izvještaja, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od osam radnih dana od zaprimanja pritužbe, upućuje pismeni odgovor podnositelju pritužbe ukoliko je Obrazac za prijavu pritužbe ispunjen u potpunosti. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti, podnositelj pritužbe se pismeno obavještava da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti u roku daljnjih petnaest radnih dana, uz obrazloženje razloga kašnjenja.

3. Informacija o zaštiti osobnih podataka

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije prikuplja i obrađuje osobne podatke radi potrebe obrade i rješavanja podnesene pritužbe u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 106/2012.).
Podnositelj pritužbe ima pravo u svakom trenutku pisanim putem povući svoju privolu na obradu osobnih podataka, osim u slučajevima i opsegu koji su predviđeni zakonom odnosno utemeljeni zakonom. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost prethodno učinjene obrade.