“Budi svoj”

PBS - Logo - BUDI SVOJ -480px
LOGO - ZZJZ BBŽ - 800x170
Ministarstvo zdravstva logo
PBS - Logo - KLA
# PBS - Logo - BCRCD
# PBS - Logo - BUDEM

Projekt „Budi svoj“ je preventivni program koji je kroz svoje aktivnosti usmjeren na zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti. Pokrenuo ga je Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti u suradnji s partnerskim udrugama i stručnim suradnicima predavačima. U suradnim odgojno obrazovnim ustanovama Bjelovarsko-bilogorske županije se kontinuirano provodi od 2014. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i uz podršku Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljevi projekta:

 • Poboljšanje kvalitete života
 • Usvajanje zdravih i konstruktivnih stilova života
 • Aktivno mijenjanje štetnih stavova i navika
 • Smanjenje zdravstvenih i socijalnih rizika vezanih za ovisnost i ovisničko ponašanje
 • Podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja
 • Senzibilizacija građana, stručnjaka i predstavnika lokalne zajednice na problem ovisnosti koji je globalni problem suvremenog društva i zahtjeva međusobnu kontinuiranu suradnju

Aktivnosti projekta i ciljane skupine:
Psihoedukativna predavanja i interaktivne radionice, psihološka podrška, fokus grupe, edukacija edukatora.

Učenici prvih razreda srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije:

 • Kreiranje zdravog stava prema problemima konzumiranja i zlouporabe psihoaktivnih tvari. Jačanje samopouzdanja, razvijanje komunikacijskih vještina, prepoznavanje i uspješno nošenje s emocijama, razvijanje vještina odupiranju vršnjačkom pritisku. Konstruktivno provođenje slobodnog vremena i unaprjeđenje kvalitete života mladih.

Roditelji učenika prvih razreda srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije:

 • Podrška roditeljima u odgoju djece. Osnaživanje odnosa roditelj/dijete kao snažan preventivni čimbenik u prevenciji ovisnosti. Unapređivanje roditeljskih vještina komunikacije sa djetetom. Poticanje izgradnje podržavajućih i kvalitetnijih odnosa te postavljanje jasnih i zdravih granica u odgoju. Senzibiliziranje roditelja na što ranije prepoznavanje rizičnih faktora za razvoj ovisnosti kod djeteta. Problem ovisnosti kroz svjedočanstvo dugogodišnjeg apstinenta.

Roditelji djece vrtićke dobi:

 • Podrška roditeljima u odgoju djece. Osnaživanje odnosa roditelj/dijete. Prevencija neadekvatnih roditeljskih postupaka kao rezultat nerazumijevanja normalnih psiholoških faza razvoja djeteta.

Odgajatelji i stručni suradnici dječjih vrtića:

 • Podrška odgajateljima u svakodnevnom radu sa djecom vrtićke dobi i njihovim roditeljima. Unapređivanje komunikacijskih vještina i pristupa koji jačaju suradnički odnos sa roditeljima. Usvajanje efikasnih i konstruktivnih načina rješavanja problema i konflikata.

Partneri projekta:

 • Klub liječenih alkoholičara Bjelovar
 • Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva
 • Bjelovarska udruga za edukaciju i motivaciju

Stručni suradnici predavači:

 • dr. sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr. med., spec. psihijatrije
 • Ornela Malogorski, prof. pedagoginja
 • Elizabeta Sabljić, prof. psihologije

Suradne odgojno-obrazovne ustanove:

 • Srednje škole Bjelovarsko-bilogorske županije:
 1. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
 2. Gimnazija Bjelovar
 3. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
 4. Medicinska škola Bjelovar
 5. Obrtnička škola Bjelovar
 6. Tehnička škola Bjelovar
 7. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
 8. Srednja škola Čazma
 9. Ekonomska i turistička škola Daruvar
 10. Gimnazija Daruvar
 11. Tehnička škola Daruvar
 12. Srednja škola „August Šenoa” Garešnica
 13. Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje
 • Dječji vrtići Bjelovarsko-bilogorske županije:
 1. Dječji vrtić „Bjelovar“, Bjelovar
 2. Dječji vrtić „Ciciban“, Bjelovar
 3. Dječji vrtić „Osmijeh“, Bjelovar
 4. Dječji vrtić „Pinokio“, Bjelovar
 5. Češki dječji vrtić „Ferde Mravenca“, Daruvar
 6. Dječji vrtić „Vladimir Nazor“, Daruvar
 7. Dječji vrtić „Tratinčica“, Grubišno Polje
 8. Dječji vrtić „Maslačak“, Garešnica

Voditeljica projekta:
Iva Manestar, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti