Analiza i prijem uzoraka

U službi za mikrobiologiju obavlja se mikrobiološka dijagnostika humanih uzoraka bolničkih i vanbolničkih pacijenata, te one pretrage koje u okviru sistematskih kontrola i provjere kliconoštva određuje epidemiološka služba Zavoda.

Pretrage koje obavljamo:
 • bakteriološka pretraga uzoraka iz gornjeg i donjeg dišnog sustava te oka i uha
 • detekcija RSV/ADENO virusa i virusa influence iz brisa nazofarinksa imunokromatografskim testovima
 • bakteriološka pretraga uzoraka iz rane
 • bakteriološka pretraga krvi, likvora i različitih punktata
 • bakteriološka pretraga urina
 • bakteriološka pretraga uzoraka spolnog sustava
 • pretraga uzoraka urogenitalnog sustava na mikoplazme i ureaplazmu
 • detekcija Chlamydia trachomatis metodom direktne imunofluorescencije iz obrisaka spolnog sustava i oka
 • obrisak vrata maternice na HPV molekularnom metodom
 • bakteriološka i parasitološka pretraga stolice
 • pretraga stolice na norovirus,rotavirus i adenoviruse
 • pretraga stolice na toksin C. difficile
 • stolica na Helicobacter pylori (brzi test)
 • serološke pretrage za AST i reumatske testove
 • biološka kontrola sterilizacije

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:30 - 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Subotom se primaju samo uzorci označeni kao HITNI: 8:00 - 10:00

PRIJEM UZORAKA

Izdavanje nalaza:

Nalazi se šalju elektronskim putem liječniku koji je izdao uputnicu.
Kopiju nalaza moguće je podići osobno na šalteru.