HACCP

Definicija i zakonska obveza

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), u prijevodu analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka, je preventivni sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske, fizičke) koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i utvrđuje mjere za kontrolu opasnosti s ciljem osiguranja zdravstveno ispravne hrane.

Obveza uspostave i primjene samokontrole u Republici Hrvatskoj određena je Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15) i Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13). Prema čl. 7. navedenog Zakona subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz čl.5. stavka 2. Uredbe (EZ) br.852/2004.

Djelatnici Službe za epidemiologiju provode u skladu s važećim propisima:
 • implementaciju HACCP sustava
 • reviziju i monitoring HACCP sustava
 • edukaciju o dobroj higijenskoj praksi (DHP)
 • utvrđivanje higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta u objektima u kojima se radi s hranom i vodom (ugostiteljskim i trgovačkim objektima, pekarama, slastičarnama, dječjim vrtićima i ustanovama za obrazovanje, domovima za smještaj starijih i nemoćnih osoba)
Implementacija HACCP sustava obuhvaća:
 • obilazak objekta
 • sastavljanje hodograma aktivnosti
 • analizu postojećeg stanja i prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka u pisanom obliku,
 • teoretsku edukaciju zaposlenika,
 • identifikaciju opasnosti,
 • definiranje kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica i korektivnih mjera,
 • izradu HACCP plana,
 • izradu i uvođenje potrebnih evidencija , te praktičnu edukaciju prilikom njihove uspostave,
 • izradu potrebnih planova, radnih uputa, standardnih postupaka i procedura,
 • verifikaciju sustava internim auditom po zahtjevu subjekta koji posluje s hranom i
 • reviziju HACCP plana ovisno o nalazu audita

UVOĐENJE HACCP SUSTAVA:

 • Objekti visokog rizika: 10.000 kn
 • Objekti srednjeg rizika: 8.000 - 10.000 kn
 • Objekti niskog rizika: 2.000 - 4.000 kn
 • Škole: 5.000 kn

REVIZIJA HACCP SUSTAVA:

 • Objekti visokog rizika: 570 kn
 • Svaki idući objekt: 200 kn
 • Objekt srednjeg rizika: 400 kn
 • Svaki idući objekt: 200 kn
 • Objekti niskog rizika: 200 kn
 • Svaki idući objekt: 200 kn
 • Edukacija u okviru HACCP studije (po osobi): 100 kn