Sanitarne iskaznice

Zdravstveni pregled osoba prije stupanja u radni odnos te tijekom uposlenja obavlja se na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18) te prema Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzor (NN 116/18).

Zdravstveni pregled osoba koje rade na poslovima:

  • u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  • u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
  • pružanja higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, te
  • osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova.

Rezultati zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru upisuju se u sanitarnu iskaznicu, a ista je pohranjena kod pravne odnosno fizičke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena.

Izdavanje nove sanitarne iskaznice

  • Cijena: 1,50 €

Prijepis sanitarne iskaznice

  • Cijena: 3,50 €

Izdavanje nove iskaznice imunizacije

  • Cijena: 1,50 €

Sve cijene izražene su u kunama i uključuju zakonsku stopu PDV-a.