Higijenski minimum

Za prijavu tečaja potrebno je popuniti obrazac ( prijavnicu ) koju možete dobiti u Službi za epidemiologiju ovog Zavoda ili ju možete preuzeti s ove stranice. Popunjeni obrazac prijave možete nam dostaviti poštom, putem faksa na broj 043/ 247-204 , putem e-mail adrese: epidemiologija@zzjz-bjelovar.hr , ili osobno ispuniti u prostorijama Službe epidemiologije.

Za sve dodatne upite slobodno nam se obratite i telefonom na broj 043/247-210 ili 043/247-212.

Po završetku tečaja obavlja se usmena provjera znanja polaznika pred ispitnom komisijom. Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik koji je redovito pohađao nastavu.

Polazniku tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda.

ZDRAVSTVENI PREGLED

Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji , prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju.
 • Cijena: 330 kn

ZDRAVSTVENI PREGLED

Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima.
 • Cijena: 165 kn

ZDRAVSTVENI PREGLED

Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece.
 • Cijena: 330 kn

ZDRAVSTVENI PREGLED

Osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova.
 • Cijena: 330 kn

ZDRAVSTVENI PREGLED

Osobe koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, >>wellness<< centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.) kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.
 • Cijena: 165 kn
Osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba.
 • Cijena: 275 kn
PREUZMITE MATERIJALE

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Prošireni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba.
 • Cijena: 550 kn
PREUZMITE MATERIJALE

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji - prvo polaganje programa, putem teoretske nastave.
 • Cijena: 330 kn
PREUZMITE MATERIJALE

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji - obnavljanje znanja, putem web edukacije.
 • Cijena: 165 kn
PREUZMITE MATERIJALE

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji- polaganje samo posebnog dijela programa za osobe koji mijenjaju posao ili za osobe koji imaju položen program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba.
 • Cijena: 165 kn
PREUZMITE MATERIJALE

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Ponavljanje programa stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba odnosno programa stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji.
 • Cijena: 100 kn

Sve cijene izražene su u kunama i uključuju zakonsku stopu PDV-a.