Služba za epidemiologiju

Najvažniji stručno medicinski poslovi koji se provode u Službi za higijenu i epidemiologiju su sljedeći:

1. Higijensko-epidemiološki pregled i nadzor osoba predviđenih za zdravstveni nadzor prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07), te Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94)

2. Higijensko epidemiološka analiza i evidencija prijava zaraznih bolesti i intrahospitalnih infekcija,

3. Epidemiološki izvidi i epidemiološka ankete kod prijavljenih zaraznih bolesti – njihova pojavnost u sporadičnom obliku i njihova pojavnost u epidemijskom obliku, te poduzimanje protuepidemijskih mjera.

4. Vođenje registara kliconoša akutnih i kroničnih zaraznih bolesti.

5. Higijensko epidemiološka kontrola i nadzor najvažnijih epidemioloških rizičnih mjesta i objekata: jaslice, dječji vrtići, osnovne i srednje škole, đački domovi, domovi umirovljenika, objekti društvene prehrane.

6. Planiranje cijepljenja, distribucija obveznih cjepiva i izrada izvješća propisanih Zakonom i Pravilnikom. Paralelno se prate i evidentiraju eventualne nepoželjne nuspojave i postvakcinalne komplikacije.

7. Aplikacija neobveznih i epidemiološki indiciranih cjepiva i seruma: cjepiva protiv hepatitisa B, cjepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa, cjepiva protiv gripe, cjepiva protiv bjesnoće, cjepiva protiv pneumokoka, cjepiva protiv Haemophilus influenzae tip B itd.

8. Epidemiološka obrada osoba koje su ugrižene, ogrebene ili u kontaktu sa slinom ili krvlju bijesnih ili na bjesnoću sumljivih životinja.

9. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje: “Tečaj higijenskog minimuma” prije zaposlenja i tijekom zaposlenja prema Pravilniku o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (NN 23/94). Kontinuirani poslovi javnozdravstvenog značaja i događanja (TBC – AIDS), te općenito zdravstveno prosvjećivanje iz djelokruga poslova higijene i epidemiologije

10. Planiranje, kontrola, nadzor, te izrada izvješća poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD).

11. Poslovi edukacije zdravstvenih djelatnika više i visoke stručne spreme (obvezan pripravnički staž).

12. Uvođenje HACCP sustava – preventivnog sustava koji identificira moguće opasnosti koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i utvrđivanje mjera za kontrolu opasnosti s ciljem osiguranja zdravstveno ispravne hrane. Obaveza uvođenja i primjene sustava određena je Zakonom o hrani (NN 46/07).

13. Obavljanje i ostalih poslova iz područja epidemiologije, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i na zahtjev lokalne uprave i samouprave.

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00

Pripravnost epidemiologa organizirana je 24 sata kroz 7 dana u tjednu za hitna stanja u epidemiologiji: grupiranje oboljelih ili umrlih osoba u županiji, ugriz ili ozljeda od strane bijesne životinje ili životinje sumnjive na bjesnoću, kontakt sa osobom oboljelom od zarazne bolesti za koji je potrebna zaštita cijepljenjem, imunoglobulinima ili kemoprofilaksom, grupiranje nuspojava cijepljenja te bilo koji drugi iznenadni događaji sa mogućim štetnim posljedicama po zdravlje ljudi i slično.

SANITARNI PREGLEDI I CIJEPLJENJA

Sanitarni pregledi i cijepljenja koja nisu hitna
ponedjeljak: 8:00 - 10:00
četvrtak 12:00 - 14:00
ČAZMA ISPOSTAVA

Kralja Tomislava 16, 43240 Čazma
Mobitel inženjer: 099/23-00-650

RADNO VRIJEME

ponedjeljak-petak: 7:00-15:00

Sanitarni pregledi i cijepljenja koja nisu hitna

drugu i četvrtu srijedu u mjesecu u vremenu: 9:00-10:00

Zaprimanje mikrobioloških uzoraka

srijeda: 7:30-10:00

DARUVAR ISPOSTAVA

Ulica Petra Svačića 48, 43500 Daruvar

RADNO VRIJEME

ponedjeljak-petak: 7:00-15:00

Sanitarni pregledi i cijepljenja koja nisu hitna

ponedjeljak i četvrtak: 8:00-12:00

Zaprimanje mikrobioloških uzoraka

utorak: 7:30-9:30

GAREŠNICA ISPOSTAVA

Ulica Vladimira Nazora 18, 43280 Garešnica
Mobitel liječnik: 098/98-38-151

RADNO VRIJEME

ponedjeljak-petak: 7:00-15:00

Sanitarni pregledi i cijepljenja koja nisu hitna

utorak, srijeda, petak: 8:00-12:00

Zaprimanje mikrobioloških uzoraka

utorak: 7:00-9:00
srijeda: NE!

GRUBIŠNO POLJE ISPOSTAVA

Braće Radić 1, 43290 Grubišno Polje

RADNO VRIJEME

ponedjeljak-petak: 7:00-15:00

Sanitarni pregledi i cijepljenja koja nisu hitna

prvi i treći utorak u mjesecu u vremenu: 9:00-10:00

Zaprimanje mikrobioloških uzoraka

utorak: 7:00-10:00
četvrtak: 7:00-8:00

Podijeli ili printaj!