Odjel gerontološke zdravstvene zaštite

Nacionalni i županijski Centri za gerontologiju djeluju pri županijskim Zavodima za javno zdravstvo, grada Zagreba i Hrvatske. Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” provodi gerontološko-javnozdravstvenu djelatnost po županijama Hrvatske i grada Zagreba (N.N. 85/06, 126/06). Inovacijska je legislativna norma (N.N. 126/06) koja definira konkretne mjere gerontološko-javnozdravstvene zaštite a koje su definirane u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Gerontološko-javnozdravstvena zaštita bavi se utvrđivanjem, praćenjem i proučavanjem te izvješćivanjem i evaluacijom zdravstvenih potreba i funkcionalne onesposobljenosti starijih osoba za svoje županijsko područje djelovanja i područje Zagreba s populacijskim obuhvatom od 35 000 osoba starijih od 65 godina. Navedeni normativni populacijski obuhvat diktiran je djelatnošću jednog gerontološko-javnozdravstvenog tima u županijskim zavodima za javno zdravstvo Grada Zagreba i Hrvatske. Gerontološko –javnozdravstveni tim čine sljedeći izvršitelji: jedan doktor spec. javnog zdravstva/epidemiologije doeduciran iz gerontologije, jedan stručni suradnik (VSS), te suradnik (SSS).

Provedba gerontološko-javnozdravstvene zaštite je u svrsi izradbe Programa zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih osoba kao i primjerenog Programa osnovnih preventivnih zdravstvenih mjera primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije osobe. Tako Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centar za gerontologiju ZZJZAŠ-a, vodi Registar zdravstvenih potreba i funkcionalne onesposobljenosti starijih ljudi po županijama Hrvatske i Grada Zagreba s Podregistrom hrvatskih stogodišnjaka te Podregistrom za oboljele od Alzheimerove bolesti i psihičkih poremećaja u starijih. Osnovu gerontološke javnozdravstvene djelatnosti čini provedba raspodijeljena na četiri redovita područja vrhovnog i srednjeg zdravstvenog managementa za starije osobe (N.N. 82/02, N.N. 105/03, N.N. 28/05, 58/05,04/06, 85/06, 126/06), a u svrhu izrade Programa zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih osoba sa Programom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije osobe.

Izvor: ZZJZ Andrija Štampar

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00
Odjel gerontološke zdravstvene zaštite