Odjel za zdravstveni odgoj i prosvjećivanje

Zadaci Odjela su:

  • Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji i provođenju programa promicanja (promocije) zdravlja;
  • Putem zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja kao i sredstava javnog priopćavanja osigurati potrebne preporuke i promicati zdraviji način življenja (nepušenje, pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost, odgovorno spolno ponašanje, jačanje sposobnosti pojedinca za prevladavanje kriznih stanja itd);
  • Izrada odgovarajućih stručnih predložaka i/ili edukacijskih i promotivnih materijala;
  • Osiguranje stručne pomoći i podrške programima mijenjanja po zdravlje štetnih životnih navika;
  • Poticanje stvaranja preduvjeta da zdraviji način življenja bude jednostavniji i privlačniji od drugih opcija;
  • Posebnu pozornost posvetiti poticanju stvaranja takvog društvenog okruženja koje daje potporu usvajanju zdravijeg načina življenja, uključujući odgovarajuće legislativne aspekte;
  • Na području promicanja (promocije) zdravlja unapređivati suradnju s drugim sektorima (prosvjeta, prehrambena industrija, poljoprivreda itd.);
  • Monitoring i evaluacija pojedinih programa.

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00
Odjel za zdravstveni odgoj i prosvjećivanje