Odjel za zdravstvenu statistiku

Prikupljanje zdravstveno-statističkih podataka regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br.150/08.), Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03.), Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN, br. 4/95.), Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN, br. 44/00.), Programom statističkih aktivnosti i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, 80/09.). Temeljem navedenih zakona, sve zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici, bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira postoji li ugovor s HZZO-om ili ne, dostavljaju potrebite podatke. Obvezu prikupljanja podataka imaju županijski zavodi za javno zdravstvo, koji zbirna izvješća dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00
Odjel za zdravstvenu statistiku