Služba za mikrobiologiju

Odjel za mikrobiologiju pri Zavodu za javno zdravstvo BBŽ se dijeli na 2 odjela:
  1. Odjel za opću mikrobiologiju
  2. Odjel za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Počeci mikrobiološke djelatnosti u Bjelovaru vežu se za 1947. godinu kada je osnovana Sanitarno-epidemiološka stanica, a u njenom sastavu i Bakteriološki laboratorij. Bio je to prvi takav laboratorij između Osijeka i Zagreba koji je radio za potrebe svih okolnih područja.

1950. godine osniva se Higijenski zavod u Bjelovaru u čijem se sastavu nalazi i bakteriološki laboratorij, ali ne kao samostalna jedinica već u okviru Higijensko-epidemiološke službe sve do 1973. godine kada se izdvaja u zasebnu stručnu jedinicu pod nazivom Služba za mikrobiološko – serološku dijagnostiku.

Shodno organizacijskim promjenama ustanova u sustavu zdravstva, Služba za mikrobiološko-serološku dijagnostiku posluje od 1961. godine u sastavu Medicinskog centra Bjelovar, odnosno od 1994.godine u sastavu novoosnovanog Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.
Prvi bakteriolog sa završenom specijalizacijom bio je dr Vinko Friščić koji rukovodi laboratorijem od 1952.godine do 1963. godine.Nakon njega, honorarno i privremeno laboratorij vodi nekoliko bakteriologa iz Zagreba sve do 1970. godine kada se sa specijalizacije vraća dr. Marinka Piškorić. Pod njenim vodstvom laboratorij doživljava značajan razvoj i napredak nabavom laboratorijske opreme, upotpunjavanjem stručnog kadra i implementacijom standardiziranih metoda mikrobiološke dijagnostike.

Služba za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko–bilogorske županije osim što obavlja dijagnostiku za potrebe primarne zdravstvene zaštite, suradni je laboratorij i za Opću bolnicu Bjelovar. Unutar Zavoda , mikrobiološki laboratorij je podrška Epidemiološkoj službi u svrhu javno- zdravstvenog nadzora kliconoštva te eventualnih epidemijskih situacija.

U Službi za mikrobiologiju se godišnje napravi oko 50 000 pretraga. Najveći dio njih odnosi se na izolaciju i identifikaciju patogenih bakterija iz probavnog, dišnog, spolnog i mokraćnog sustava, a onda, prema indikacijama, i iz drugih uzoraka humanog porijekla. Primjenjuju se i metode detekcije antigena C.trachomatis indirektnom imunoflorescencom te toksina A/B C. difficile imunokromatografskom metodom. Uzorci iz probavnog sustava obrađuju se i parazitološki u svrhu identifikacije jajašca helminata i cista protozoa, te virusološki za detekciju antigena rotavirusa i adenovirusa.
Svojim spektrom dijagnostičkih postupaka i svakodnevnim telefonskim kontaktima laboratorij je na raspolaganju i Općoj bolnici Bjelovar, pa je tako uspostavljena stalna suradnja u praćenju i kontroli bolničkih infekcija u ovoj bolnici.

Laboratorij je uključen u internacionalni sustav vanjske kontrole kvalitete (EARSS), u praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj i europskim zemljama (Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj pri AMZH, te u Europi EARSS) i potrošnju antibiotika u bolnicama (APUA Croatia), a liječnici mikrobiolozi kontinuirano prisustvuju tečajevima trajnog usavršavanja i drugim oblicima stručne edukacije.

Sanja Krešić, dr.med, spec.mikrobiolog

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:30 - 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Subotom se primaju samo uzorci označeni kao HITNI: 8:00 - 10:00