Služba za školsku medicinu

Prijavu za pregled za upis u 1. razred OŠ kod školskog liječnika možete izvršiti na sljedećem linku: http://www.cuspis.com/e-raspored/

Prijavu vršite prema osnovnoj školi kojoj pripadate po mjestu prebivališta. Škole za koje je nadležan Bjelovar tim 2 za školsku godinu 2023./2024., informacije o pregledu koji će obaviti u školskoj medicini će dobiti na pregledu u školi.

Podaci potrebni za prijavu su:

  1. E-mail roditelja
  2. Broj telefona roditelja
  3. OIB ili MBO djeteta
  4. Datum rođenja djeteta

Nakon ispunjene prijave za termin pregleda na mail ćete dobiti točan datum i vrijeme pregleda te dva obrasca:

POTVRDE LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU – O ISPUNJAVANJU ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA

1. Preuzeti i ispuniti Upitnik za upis u srednju školu
2. Ispunjeni upitnik dostaviti e-poštom nadležnom školskom liječniku (pogledati prema završenoj osnovnoj školi).

Po uvidu u preventivni zdravstveni karton i dostavljenu dokumentaciju školski liječnik će Vam javiti termin i način podizanja potvrde.

POTVRDE LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE ZA UPIS NA FAKULTETE – O ISPUNJAVANJU ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA

1. Ispuniti Upitnik za studente (preuzmite upitnik)
2. Uz Upitnik priložiti: presliku iskaznice imunizacije, recentne medicinske dokumentacije ukoliko boluje od kronične bolesti, te Rješenje o tjelesnom oštećenju, Rješenje o primjerenom programu obrazovanja i Odluku o polaganju ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije ukoliko ista postoje.
3. Obavezno je dostaviti Obrazac potvrde za studij – željenog fakulteta (preuzeti s mrežnih stranica sastavnice visokog učilišta gdje je objavljen natječaj za upis 2022./2023.)

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preporučenom načinu rada dokumentaciju navedenu pod 1., 2. i 3. dostaviti e-poštom nadležnom školskom liječniku ( pogledati prema završenoj školi u kontaktima ). Po uvidu u dostavljenu medicinsku dokumentaciju školski liječnik će Vam javiti termin i način podizanja potvrde.

VAŽNO!

Prilikom dolaska na pregled, u pratnji smije biti samo jedan roditelj, a dolazi se točno u vrijeme termina za pregled. Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, mjeriti će se tjelesna temperatura. Osobe sa febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljeni!!!!

Obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju. Odrasle osobe u pratnji molimo da dođu sa zaštitnom maskom. Obavezno donijeti iskaznicu cijepljenja i zdravstvenu iskaznicu. Prije ulaska na pregled, roditelj će ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom za sebe i dijete.

BJELOVAR TIM 1
dr. Sanja Jurjec
Ankica Dobrinčić , med.sestra

OSNOVNE ŠKOLE: III. OŠ, IV. OŠ, OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Velika Pisanica, OŠ Mirka Pereša Kapela, OŠ Ivanska, OŠ Štefanje, OŠ Čazma

SREDNJE ŠKOLE: Ekonomska i birotehnička škola – Bjelovar, Gimnazija – Bjelovar, Medicinska škola – Bjelovar, Komercijalna i trgovačka – Bjelovar, Glazbena škola – Bjelovar, Srednja škola – Čazma

BJELOVAR TIM 2
dr. Sandra Pašić
Đurđica Martinović , med.sestra

OSNOVNE ŠKOLE: I. OŠ, II. OŠ, V. OŠ, OŠ Rovišće, OŠ Ivana Viteza Trnskog Nova Rača, OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, OŠ Mate Lovrak Veliki Grđevac

SREDNJE ŠKOLE: Obrtnička škola Bjelovar, Turističko – ugostiteljska i prehrambena škola – Bjelovar, Tehnička škola Bjelovar, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno polje

DARUVAR TIM
dr. Antina Dadić
Marina Tuček , med.sestra

OSNOVNE ŠKOLE: OŠ Vladimir Nazor Daruvar, ČOŠ J.A. Komensky Daruvar, OŠ SIRAČ, OŠ Đulovac, ČOŠ J.Ružička Končanica, OŠ Dežanovac, OŠ Garešnica, OŠ Hercegovac, OŠ Trnovitica, OŠ Trnovitički Popovac, OŠ Berek, Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner

SREDNJE ŠKOLE: Gimnazija Daruvar, Tehnička škola Daruvar, Srednja škola Daruvar, Srednja škola Augusta Šenoe – Garešnica

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00
Glavni ciljevi postojanja ove Službe su:

1. Rano uočavanje poremećaja zdravlja među školskom populacijom: organskog – mentalnog i socijalno patološkog.

2. Rano uočavanje društveno neprihvatljivog ponašanja: socijalna delikvencija.

3. Primarna prevencija najvažnijih ovisnosti: pušenje – alkoholizam – droga.

4. Rano otkrivanje problema vezanih uz učenje i prilagodbe na školu: psihoneurotski problemi.

5. Rano uočavanje i prepoznavanje rizičnih navika u životu i rizičnog ponašanja učenika.

6. Usvajanje stavova i navika zdravog načina života učenika – promicanje informacija o zdravlju.

7. Razvijanje osobne odgovornosti za vlastito zdravlje i zdravlje drugih ljudi

 

Odjel školske medicine provodi program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece:

1. Provođenje specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež na području Bjelovarsko-bilogorske županije;

2a. Sistematski pregledi djece prije upisa u I razred osnovne škole,

  • mjerenje tjelesne težine i visine, na temelju čega se daje ocjena uhranjenosti;
  • Snellenovim tablicama određuje se oštrina vida i ispituje se raspoznavanje osnovnih boja;
  • pregledava se kralježnica i stopala, štitna žlijezda, usna šupljina sa zubalom, srce i pluća , mjerenje tlaka
  • pregledom spolovila djevojčica i dječaka te dojki u djevojčica određuje se spolna zrelost
  • pregled nalaza hemoglobina u krvi i urina
  • procjena psihičke i emocionalne zrelosti.

2b. Sistematski pregledi V razreda osnovne škole- kompletan pregled, poput onog u prvom razredu, uključujući i predavanje o pubertetu, a djevojčicama i o menstruaciji.

2c. Sistematski pregledi VIII razreda osnovne škole u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabrano zvanje;kompletan pregled uz osnovne savjete o profesionalnoj orijentaciji i naglasku na prevenciji rizičnih ponašanja.

3. Screening preglede (probirni pregledi) – poremećaja sluha, poremećaja vida na boje, screening na deformaciju kralješnice, poremećaj težina, visina te dalja obrada i intervencija.

4. Planiranje i provođenje cijepljenja i docjepljivanja djece prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, što uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija;