Stručna služba

Stručna služba Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske Županije organizirana je radi obavljanja stručno-administrativnih poslova te pomoćnih i uslužnih poslova u Zavodu, kao zasebna organizacijska jedinica.

Stručna služba objedinjava pravne, kadrovske i opće poslove, ekonomsko-financijske, računovodstvene, planske i nabavno-skladišne poslove, kao i poslove potrebne za funkcioniranje Ureda Ravnatelja.

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00
v.d. Ravnatelj
Vedran Trupac, dipl. san. ing.
Zamjenik ravnatelja
Pomoćnik ravnatelja
Rukovoditelj financijsko računovodstvene službe
Računovodstvo
Financijski knjigovođa

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo BBŽ čine:

 • Dario Biškup, univ.spec.oec. – predsjednik
 • Marija Mrkonja Preberina, bacc. oec. – članica
 • Marijana Dragičević, mag. pov. i arh. – članica
 • Sanja Krešić, dr. med. spec. mikr. – članica
 • Željka Vezmar - članica

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za javno zdravstvo BBŽ čine:

 • Iva Manestar, dr. med., spec. psih., subspec. socijalne psihijatrije - predsjednik
 • Sanja Mitrović Hamzić, dr.med. spec.epid. - član
 • Sanja Krešić, dr.med. spec.mikro. - član
 • Ljiljana Jarčov, dipl.ing. sveuč.spec. - član
 • Sanja Jurjec, dr.med. spec.škol.med. - član

Povjerenstvo za lijekove Zavoda za javno zdravstvo BBŽ čine:

 • Sanja Mitrović Hamzić, dr.med. spec.epid. - predsjednik
 • Vesna Grgić, dr.med. spec.epid. -član
 • Mladen Brezovec, dr.med. spec. epidemiolog - član
 • Sanja Krešić, dr.med. spec.mikro. - član
 • Iva Manestar, dr. med., spec. psih., subspec. socijalne psihijatrije - član
 • Sanja Jurjec, dr.med. spec.školske med. - član